Училище “АзБуки” към Асоциация на българите на Канарските острови „ВЕЛИКА“ бе открито на Тенерифе през учебната 2020/2021 г. с финансовата подкрепа на МОН Република България по проект на Национална програма „Роден език и култура зад граница“. Основната цел на тази дейност е запазване на българското самосъзнание на подрастващите основно чрез обучение на роден език и запознаване с българското културно наследство – обичаи и традиции, култура,  история и география на България и знаменити личности от българската история. Поради интереса на българската общност от други острови от архипелага, през учебната 2021/2022 година открити „филиали“  на Българско училище „АзБуки“  на о.Гран Канария и о.Лансароте. От 2022/2023г. училището е одобрено като официално неделно училище съгласно Постановление 90/2018г. на МОН и предлага обучение на деца от 3г. до 18г. разпределени в различни групи и класове. Освен, че децата придобиват знания  и умения, при успешно завършване на учебната година се издава официално удостоверение, за проведено обучение по Български език, литература, история и география на България, съобразно изискванията на съответния клас и програма на МОН. Удостоверенията са валидни в българските училища, като се за признава оценката по изучаваните предмети, при евентуално завръщане на семейството в България.

От 2022 година въвеждаме онлайн платформа Classroom и възможност за дистанционно и смесено обучение за децата от 1 до 5 клас.

Сформира се група за онлайн обучение на деца над 12г. които не говорят  български или са на много ниско ниво, за изучаването му като ЧУЖД език по езикова рамка на нива А,В,С. В групите могат да се включат също деца без български произход, както и възрастни желаещи да усвоят български език!

Достъп до Google Classroom – всеки  ученик може да влиза с имейл и парола, които сме му дали.

Заявление за записване за 2023/2024 г.

Такси

Училищната такса се определя на годишна база в размер на 150 евро за първо дете и 50 евро за 2-ро и следващо дете.

Начин на плащане: Таксата се заплаща на 2 вноски: до края на м. октомври – 75/25 евро; до края на м. януари 75/25 евро по банкова сметка на Асоциацията

Банкова сметка: CaixaBank
Аsociación Búlgara en Canarias V.E.L.I.K.A.

IBAN: ES06 2100 6985 0002 0015 5166

Cuota usuario de actividad -AzBuki + Име на детето

Извънкласни дейности, проекти, курсове

01

Народни танци за деца

Водещи: Група “Хоровод” Йосиф Инджов, Стела Куртева, Стела Спирова народни танци за начинаещи и напреднали

02

Кръжок „Българче“

Приложни изкуства свързани с българските традиции, и обичаи, демонстрации на традиционните български занаяти – българска шевица, тъкане, предене, пирография, изработка на кукерски маски, мартенички, шарени яйца и др.- Водещи: Диана Стойкова и много гостуващи артисти, занаятчии, баби и дядовци.

03

Рисуване и творчество (Arte y creatividad)

Включва приложни дейности, като се заимстват мотиви и елементи от българския фолклор и занаяти, в комбинация с модерно изкуство и прилагането им в съвременни творби, чрез използване на смесени техники от изобразителното и приложното изкуство).

04

Йога за деца

Йога за деца, представена от Елица Иванова - инструктор по йога и детски преподавател по метода “Монтесори”.

05

Шах

Шах (свободна игра или с треньор) - Свободна игра в училище и през междучасията. Възможност за организиране на турнири и тренировки. Тренер: Иван Стойчев

06

КАМПАМЕНТО на български език

Занимания на деца през ваканциите с приложни  дейности, рисуване, танци, йога, шах и други дейности.

07

Литературен кръжок „Великани“

Клуб за писане на приказки с идея да се направи сборник от приказки “Български островитянски истории” от деца за деца с илюстрации.

Водещ: Нели Кирилова

Екип

Живка Михнева

Преподавател по БЕЛ, История и География, Педагог Руска филология, Журналист – Училищен ръководител педагогическа част.

Маргарита Миткова Цветанова

Детски педагог, Психолог. Преподавател на подготвителни групи и български език 1 клас.

Николина Иванова

Преподавател по български език на деца от 1 до 3 клас, Педагог начална училищна педагогика и чужд език.

Валентина Арсова

Преподавател по БЕЛ, Педагог специалност  История. Координатор за о.Гран Канария

Габриела Генова

Преподаватели по БЕЛ, Педагог, Руска филология. Координатор за о.Лансароте.

Диана Стойкова

Кръжок „Българче“ – изкуства, традиции, обичаи, занаяти. Училищен ръководител административна част.

Нели Кирилова

Литературен клуб “Великани”.

Адреси

Остров Тенeрифе​

Остров Тенeрифе​

Остров Тенeрифе​

Остров Гран Канария

Остров Лансароте