За популяризиране на дейностите и проектите, които Асоциация ВЕЛИКА организира или подкрепя можете да направите дарение по банкова сметка или да дарите материали или предмети. Средствата са необходими за банкови и административни такси и услуги, материали за събития, отпечатване на информационни материали, застраховка и др. По желание дарителя може да посочи определена цел, лице или събитие, за което да бъдат изразходвани дарените средствата.

За дарените средства или материали се издава Сертификат за дарение!

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДКРЕПАТА!

Банкова сметка в евро: CaixaBank
Аsociación Búlgara en Canarias V.E.L.I.K.A.
IBAN: ES06 2100 6985 0002 0015 5166

BIC(SWIFT) CAIXESBBXXX
c.p.38678

За връзка с нас: