Покана за завършване на учебната година от 11 часа на 11 юни 2023г.